Adorace v Hradisku 2019 Tisk

 

1. neděle v měsíci

 

6. leden Vánoční pásmo dětí, adorace

3. únor kurz Alfa

3. březen Pospíšilovi

7. duben křížová cesta  Postoupky-Miňůvky

5. květen Modlitby Matek

2. červen společenství Naděje - Bartíková

7. červenec Blešovi

4. srpen společenství mužů - Váňovi

1. září mládež, schola

6. říjen Pavlíkovi

3. listopad ministranti

1. prosinec Škabrahovi