Společenství - mladší děti Tisk
      Scházíme se v Hradisku na faře každý pátek od 18h do 20h kromě prázdnin. Vedení zajišťuje Julie Koblihová, Markéta Škabrahová a Andrea Kytlicová. Více informací se můžete dovědět na tel. čísle 731 829 936.

 
 

Rok 2013

13. 1. 2013 - divadlo "Jak přišla na svět láska" a "Popoluška"
V neděli 13. ledna 2013 se farnost sešla na konci doby adventní ve staré škole v Hradisku. Zde mohli zhlédnout naše představení pod názvem „Jak přišla na svět láska“, které vypráví o událostech před narozením Ježíše, kdy jde Marie s Josefem a nikde nemůžou najít místo, kde by se ubytovali. Po tomhle představení následovala hra z úplně jiného soudku, a to „Popoluška“. Jedná se o humorné zpracování klasické pohádky. Humor této hry spočívá hlavně v opakování slova OK, které neustále používá Popoluška. Naše představení se povedla a po zásluze byla odměněna potleskem. Po představení měli všichni příležitost ochutnat přinesené koláče a popovídat si spolu.

8. 2. 2013 - karneval
V sobotu 8. února 2013 se nejrůznější postavičky sešli na staré škole v Hradisku. Celé setkání probíhalo pod vedením Pipi Dlouhé Punčochy a šípkové Růženky. Na rej dorazili kovbojové, čarodějnice, princezny a z louky doletěla i první beruška. Pro případ zdravotních problémů dorazila i lékařka. Celý slet masek jsme zahájili promenádou a tancem. Potom jsme si zahráli klasickou židličkovanou. Také jsme zkoušeli, kdo udrží nejdéle balonek ve vzduchu. Zjistili jsme, jak to mají ptačí mámy těžké, když krmí svá mláďata. My se pokoušeli nakrmit své spoluhráče nošením bonbonů mezi zuby. Aby toho nebylo málo, tak jsme se pokusili poslepu nakrmit někoho druhého. Na závěr jsme ocenili některé masky. Ještě než jsme se rozešli domů, jsme si společně zatančili.

24. 5. 2013 - Noc kostelů - divadlo "Jonáš"
Letošní Noc kostelů se konala 24. května 2013. Jako již tradičně, tak i letos se naše farnost zapojila. Spolčo dětí opět přispělo do programu divadelním představením, tentokrát to byla divadelní hra „Jonáš“. Tato divadelní hra byla neklasická tím, že příběh Jonáše byl převeden na současnost, a tak Jonáš místo pěšího putování využil cestování autobusem a pochutnal si i na brambůrkách z automatu. Představení bylo po zásluze odměněno potleskem. Program dále pokračoval výstavou fotek z historie farnosti. Protože je náš kostel zasvěcen všem svatým, tak jsme si také četli životopisy našich křestních a biřmovacích patronů. Poté následovala přednáška o historii Hradiska. Noc kostelů v našem kostele uzavřela hra na varhany.

Začátek prázdnin 2013
Jako již tradičně jsme se sešli 28. června 2013 v 18 hodin, ale tentokrát na netradičním místě, a to na kopci za kostelem. Na začátek jsme se rozehřáli hrou na vlkodlaky. Potom jsme si zahráli vybíjenou. Táborák byl zároveň i našim loučením s otcem Antonínem, který odchází do farnosti Vsetín. S otcem jsme poseděli u ohně. Společně jsme zpívali písně, které nás učil. Na závěr jsme se společně pomodlili a rozešli domů.

20.-27. 7. 2013 - tábor v Písařově, téma Letopisy Narnie
I letos jsme pokračovali v tradici farních táborů a v týdnu od 20. do 27. července 2013 jsme se vypravili na tábor do Písařova, což je vesnice ležící v blízkosti Šumperku. Jako téma letošního táboru nám posloužil světový knižní bestseller Letopisy Narnie. A tak stejně jako v knize se i našim 30 účastníkům tábora podařilo na faře najít vchod do bájné země Narnie. To však netušili, že v Narnii vládne zlá čarodějnice Jadis a jejich úkolem bude ji porazit, protože jen tak mohou na trůn usednout právoplatní králové Narnie, čtyři sourozenci, Petr, Zuzana, Edmund a Lucie. Proto se děti rozdělily do tří týmů a pustily se do boje se zlou čarodějnicí. Nebylo to vůbec jednoduché. Nejdříve se naši bojovníci museli seznámit s prostředím samotné Narnie. Na cestě za lvem Aslanem, který jim měl v boji pomoci, se museli utkat s ledními medvědy, skřety nebo dokonce s baziliškem, ale tyto nástrahy hravě překonali. Prokázali svou obratnost v lovení ryb, a tak lední medvědy oslabily, vyhnuli se i zásahům skřetů nebo pohledu do baziliškových očí, který by z nich udělal kamenné sochy. Odvahu neztratili ani při noční hře, kdy se se zlou čarodějnicí setkali. A protože spojenců není nikdy dost, tak jsme se vypravili na túru a doufali, že nějaké najdeme, ale našli jsme pouze prázdné partyzánské bunkry. Co naplat, museli jsme si poradit sami. Abychom si odpočinuli, tak jsme si zahráli lesní golf. Pravidla jsou poměrně jednoduchá, stačí si sehnat nějaký klacek, tenisový míček a zvolit si trasu, potom už jen stačí dostat míček do cíle s co nejmenším počtem odpalů. Po golfovém turnaji nás čekal závěrečný boj, kdy jsme z luku a kuše stříleli na terč, poslepu jsme propichovali balonky s vodou nebo jsme si vyzkoušeli hru na trumpetu. Povedlo se, všichni nepřátelé byli poraženi. Na závěr byli všichni svoláni k oslavě, na které Aslan korunoval na krále Petra, Zuzanu, Edmunda a Lucii. Noví králové odměnili své věrné pomocníky rytířským titulem. Nic netrvá věčně, a tak se naši malí rytíři museli vrátit nejen z Narnie, ale i z Písařova. Vše dopadlo dobře a všichni jsme se šťastně vrátili domů. Za přípravu a realizaci tábora děkujeme manželům Koblihovým.

Rozloučení s prázdninami 2013

V pátek 6. září 2013 jsme se sešli v 18 hodin na kopci za kostelem. Nesešel se nás příliš velký počet, ale společně jsme si užili spoustu legrace. Pobavili jsme se u pantomimy, která je naší oblíbenou hrou. Zároveň jsme také nemohli vynechat vybíjenou, tu jsme si zahráli s obměnou pod názvem zombie vybíjená. Pak jsme si společně sedli k ohni, opekli si špekáčky a zazpívali si. Pomalu se snesla tma, a tak jsme se rozešli domů.

Misijní koláč 2013
V neděle 20. října 2013 byl den vyhrazený misijím. Naše spolčo akcí nazvanou Misijní koláč podpořilo adopci na dálku. Vybralo se 2937 Kč. Tyto peníze pošleme naší nově adoptované holčičce Sangethe do Indie. Všem co napekli nebo přispěli, moc děkujeme.

Drakiáda 2013

V neděli 27. 10. 2013 se na kopci za kostelem uskutečnil již třetí ročník farní drakiády. Všichni jsme se sešli v 15 hodin a dali jsme se do pouštění draku, což nebylo tak snadné, jelikož moc nefoukalo, ale počasí se nakonec aspoň trochu umoudřilo a začalo více foukat. Poté, co to děti přestalo bavit a také přestalo foukat, jsme si společně sedli k ohni, kde děti napjatě očekávaly vyhlášení výsledků, které byly následující:
kategorie „nejvýše létající drak“:
1. Maruška, Bára a Pavlík Odstčilovi
2. Verča Kytlicová
3. Beátka Hyánková
kategorie „volný styl“:
1. Tomášek Lízal, Šárka a Eliška Litvinovi
2. Maruška a Anička Pavlíkovi
3. Kačka a Honzík Váňovi
zvláštní ocenění:
1. Za nejoriginálnější draky – Koblihovi
2. Za sourozeneckou spolupráci – Kuba a Anežka Hyánkovi
3. Za starost o oheň – Honzík Váňa a Daneček Kobliha
Po vyhlášení výsledků jsme si tradičně opekli brambory. Na závěr jsme si společně zazpívali a rozešli se domů.

ROK 2012

Adorace 1. 1. 2012
Touto první naší akcí v novém roce jsme chtěli při adoraci prosit za zdar v něm. Společně jsme četli veršovaný Starý a Nový zákon pod názvem O nejhodnějším králi. Někteří z nás hráli i koledy a my jim k tomu zpívali. Tímto způsobem jsme dobře začali nový rok.
11. 2. 2012 - karneval
Dne 11. února 2012 se konal farní karneval na staré škole v Hradisku. Karneval probíhal pod vedením Rusalky a vodnice. Na karneval zavítali hned čtyři indiáni a vzali s sebou i Old Shatterhanda s pistolnicí. Návštěvou nás poctila i samotná jezerní královna. Tuto událost si nenechali ujít ani čarodějnice, loupežnice, včelka Mája nebo veverka. Pokusili jsme se rozveselit i šíleně smutnou princeznu a pro případ poruch zde byl Bořek Stavitel, který vše spraví. Karneval jsme zahájili promenádou s tancem. Poté jsme si zahráli na klokany. Každý si také zkusil nakrmit svou dvojičku (Otesánka) bábovkou. Také jsme ve dvojicích zkoušeli tance různého druhu například s balonkem na noze nebo s balonkem mezi sebou. Pomohli jsme Popelce roztřídit hrách od fazolí. Samozřejmě nemohlo chybět ani hodnocení masek, a tak jako nejhezčí masku jsme zvolili Kačku a Honzíka Váňovy alias šíleně smutnou princeznu a Bořka Stavitele. V kategorii nejzajímavější maska jsme ocenili Aničku Pavlíkovou alias naši kamarádku Včelku Máju. Karneval jsme zakončili písní Mašinka.

Velikonoční misie
Dne 1. dubna 2012 jsme v rámci misijní neděle prodávali naše velikonoční výrobky. Podařilo se nám vybrat 2096 Kč. Peníze pošleme naší adoptované holčičce Renatě do Běloruska. Všem dárcům moc děkujeme.

1. 6. 2012 - Noc kostelů, , scénka "Noemova archa"
Noc kostelů se konala 1. června 2012. I letos se naše farnost zapojila a naše spolčo dětí přispělo do programu divadelní scénkou Stará archa. Noc kostelů v našem kostele odstartovala v 18 hodin, kdy měli návštěvníci možnost vystoupat do věže. Poté v 19 hodin následovala naše scénka, která humorně vypráví známý biblický příběh o jediném spravedlivém člověku jménem Noe, který se spolu s rodinou zachrání před potopou na arše. Dále program Noci kostelů pokračoval modlitbami, zpěvy a varhanním koncertem.

Začátek prázdnin 2012
Začátek prázdnin jsme oslavili 28. června 2012 táborákem na farní zahradě. Sešli jsme se v 18 hodin. Vše jsme zahájili závodem stonožek, kdy jsme se rozdělili do dvou družstev a ta vytvořila stonožky. Potom jsme si zahráli molekuly. Zbylý čas jsme prožili hraním naší oblíbené vybíjené. Na závěr jsme si zazpívali u ohně.

14.-21. 7. 2012 - tábor ve Velkém Újezdu, téma misionář Damián de Vuester
Tentokrát se farní tábor konal ve Velkém Újezdu u Olomouce od 14. do 21. července 2012. Na tomto táboře se našich 25 táborníků vydalo po stopách misionáře Damiána de Veuster. Po příjezdu na faru jsme se rozdělili na tři družstva a začali jsme se vymýšlet název družstva i s bojovým pokřikem. Naše družstva se nakonec rozhodla pro názvy Tygři, Ďábelští bertíci a Trosečníci. V neděli jsme jako správní následovatelé misionáře vyrazili na mši. Odpoledne jsme se dali do stavění domečků pro naše družstva, a tak jsme si vyzkoušeli, jak si stavěli domy domorodci za dob Damiána. Další den jsme našli část zprávy o Damiánově životě. Také jsme si vyrobili nábytek do našich domků. Protože domorodci uctívali nejrůznější bůžky, tak i my jsme si udělali masky ze sádry. Odpoledne nás svojí návštěvou poctil nový kaplan otec Antonín, se kterým jsme měli společnou mši. Ve středu jsme se vydali na putování k pramenu řeky Odry. K večeru nás navštívili skauti, se kterými jsme si zahráli vybíjenou. Dokonce jsme luštili i zprávu napsanou tajným písmem, byla to dřina, ale nakonec jsme ji rozluštili. Zahráli jsme si i na léčitele nebo jsme vedli vodní bitvu. Poslední den jsme si ještě vyzkoušeli, jak se můžeme obléci jednou rukou. Večer jsme udělali závěrečný táborák. V sobotu už jsme jen uklízeli a po obědě jsme se vydali na putování k domovu.

Rozloučení s prázdninami 2012
Ve středu 29. srpna 2012 jsme se sešli na farní zahradě v 17 hodin, abychom se společně rozloučili s prázdninami. Jako první jsme si zahráli hru vytlačovaná z území. Potom jsme si zahráli hru vlkodlaci nebo také hru na blázny. Samozřejmě nechyběly ani nám již dobře známé molekuly nebo oblíbená vybíjená. Na závěr jsme si všichni sedli k ohni a společně jsme si vyzkoušeli hru na vrahy, kdy zabíjel jen samotný pohled. Pak jsme si ještě zazpívali.

29. 9. 2012 - pouť na horu sv. Klimenta
V sobotu 29. září 2012 se naše farnost vypravila na pouť. Naše spolčo se vydalo na pouť starým autobusem v 10 hodin ráno. Autobus nás zavezl na parkoviště a odsud jsme šli na Klimentek pěšky. Cestou jsme měli křížovou cestu a naše spolčo se střídalo v nesení kříže. Na vrcholku nás přivítal náš bývalý kaplan otec Vlado, se kterým náš otec Lambor na hoře sloužil mši, při které jsme zpívali. Protože se toto místo týká také sv. Cyrila a Metoděje, tak jsme si zde přečetli několik informací o těchto svatých. Poté jsme se autobusem vypravili na faru do Koryčan, kde naše znalosti ještě obohatila přednáška o těchto svatých. Přednáška skončila kolem třetí hodina a my jsme se vydali domů.

14. 10. 2012 - drakiáda
V neděli 14. října 2012 jsme se sešli v 15 hodin na kopci za kostelem v Hradisku. Letos nám počasí opravdu přálo, protože oproti minulému roku nám krásně foukal vítr, proto se všem bez větší námahy podařilo dostat draky do vzduchu. Přišlo hodně dětí, a tak se nebe hemžilo množstvím draků, občas se do sebe někteří draci zapletli, což je stálo pád z oblohy. Poté, co už děti pouštění draků přestalo bavit, jsme si společně opekli v ohni brambory. Samozřejmě jsme také vyhlásili nejúspěšnější „drakopouštěče“. Vyhlášení tedy dopadlo takto:
kategorie nejvýše létající drak:
1. Maruška, Bára a Pavlík Odstrčilovi
2. Romanka Bereczová
3. Koblihovi
kategorie nejdéle létající drak:
1. Anička a Liduška Horákovi
2. Kuba a Beátka Hyánkovi
3. Adélka a Honzík Pazderovi
kategorie volný styl:
1. Lukášek a Verunka Opelíkovi
2. Kačka a Honzík Váňovi
3. Maruška a Anička Pavlíkovi
Po vyhlášení jsme si společně zazpívali u ohně a vydali se do tepla domovů.

16.-17. 11. 2012 - víkendovka na faře v Hradisku
Ve dnech 16. až 17. listopadu 2012 se na faře konala naše první víkendovka. V pátek jsme se sešli v 18 hodin na faře. Nejprve jsme se rozdělili na dvě družstva. Poté jsme se pustili do první soutěže v nošení lentilek brčkem. Po této soutěži jsme zjistili, že tématem víkendovky je animovaný film Madagaskar 3, proto jsme se večer na tento film dívali, potom jsme šli spát. Ráno jsme posnídali bábovky z vlastních zásob. A jelikož se Madagaskar 3 odehrává v cirkuse, tak jsme si i my nakreslili a ozdobili náš cirkusový stan. Také jsme vyrazili do ulic hrát hru „Kupec měnil, až vyměnil“, kdy jsme za pomeranč měnili po domech nejrůznější věci, nakonec jsme donesli sladkosti i hračky. Po dobře vykonané práci jsme poobědvali a odpočinuli si v poledním klidu. Po poledním klidu jsme luštili vzkaz od tučňáků napsaný morseovkou. Vyluštěný text nás dovedl k ukrytému pokladu. Večer jsme si udělali módní přehlídku v nevšedních modelech. Naši přehlídku jsme ještě obohatili několika vystoupeními. Přehlídku poctil svou návštěvou i otec Antonín, který s námi strávil příjemný podvečer. Po přehlídce se v osm hodin večer všichni rozešli domů.

Rok 2011
Prázdninový tábor
Ve dnech 16.7. až 22.7. na faře v Rychnově na Moravě pro děti od 6.ti let. Organizace a přihlášky - manželé Koblihovi, fara Hradisko.

Tábor 2011

Jako každý rok tak i letos jsme pokračovali v tradici farních táborů a v týdnu od 16. do 22. července 2011 jsme vyrazili na tábor do Rychnova na Moravě. V sobotu jsme se vydali vlakem vstříc Rychnovu, po cestě jsme navštívili Mladějov na Moravě nacházející se nedaleko od Rychnova. V Mladějově jsme se svezli vláčkem úzkokolejáčkem, kterým jsme odcestovali přímo do pravěku, což bylo téma letošního tábora. Když jsme konečně dorazili na faru, ohromila nás svou velikostí. Prostory byly pro našich 21 dětí naprosto dostačující. Po zabydlení a rozdělení do tří rodů (rod jelenů, bobrů a sokolů), jsme se začali věnovat záležitostem naprosto nezbytným pro přežití v pravěku. Pro začátek musely rody získat oheň od bohů, kteří si ho bedlivě střežili na svém území. Rodům se to sice podařilo, jenže oheň jim uhasl, proto v noci musely sebrat všechnu odvahu a vypravit se temným lesem po pěšině označené svícemi pro oheň. Rody prokázaly velkou odvahu a oheň získaly. Brzy jim však začaly dělat starosti zbraně potřebné pro lov. Rody se proto opět vypravily do lesa, kde si nasbíraly potřebný materiál. V klidu fary kluci vyráběli zbraně, zatímco děvčata zdobila oděvy či vyráběla rodovou ozdobu nebo nádobu na vaření. Když už konečně měly rody zbraně, tak se pustily do lovu mamutů, jelenů, medvědů a dokonce i veverek. Večer pak maso opékaly na ohni, což se samozřejmě neobešlo bez tance a zpěvu s kytarou, tedy s její předchůdkyní. Další den dorazili obchodníci, ale aby rody mohly něco odkoupit, nejdříve si musely opatřit zlato. Zaručeným nalezištěm se stalo rychnovské dětské hřiště, kde si po nalezení zlatých kamínků děti pořádně zadováděly. Podařilo se zajmout zajatce, který byl z rodu, jemuž se velmi dařilo. Příčina podle našich pralidí spočívala v jejich božstvech, a tak naše kroky vedly na asi 3 km vzdálené poutní místo Mariánská studánka, s níž se váže spousta pověstí. Zde rody objevily bohy květin, slunce, stromů a spoustu dalších. Ve čtvrtek jsme kvůli nepřízni počasí hráli hry uvnitř fary. Večer proběhlo slavnostní vyhlášení vítězného rodu jelenů a závěrečná pravěká oslava. V pátek nás po úklidu fary čekala už jen cesta domů. Vše dobře dopadlo a všichni jsme se ve zdraví vrátili zpět do civilizace J !

Rozloučení s prázdninami

S prázdninami se naše spolčo a ministranti rozloučili v neděli 28. září 2011. Společně jsme si zahráli čapí honičku, při které byly všechny žáby překvapivě rychle pochytány čápy, proto jsme radši zahráli těžší molekuly. V molekulách jsme nejprve začali na dvojicích, což nebylo nijak obtížné. Ve čtveřicích to bylo mnohem těžší, to už mnozí zaujímali nejrůznější polohy, lezli si na záda, nikdo nesplnil zadání jedna ruka a jedna noha. Od molekul jsme tedy upustili a pustili se do předávání nafukovacího balónku nohama. Dvě družstva si sedla naproti sobě a soupeřila o to, kdo rychleji posune balónek nohama až k poslednímu. Po této zábavě někteří začali hrát fotbal a někteří schovku. Po tom, co jsme se ve fotbalu různě pokopali, jsme si opekli špekáčky. Na závěr jsme si zazpívali u ohně několik písní s kytarou. Po setmění jsme si u plápolajícího ohně užili několik společných chvil a asi po desáté hodině jsme se rozešli domů.

Drakiáda

V neděli 2. října 2011 se uskutečnila první farní drakiáda. V 15 hodin jsme se sešli na kopci za kostelem a začali jsme s pouštěním draků. Z počátku se nám to vůbec nedařilo, protože vítr foukal jen občas. Výhodu měli větší draci, ti když se je podařilo dostat do oblak, se tam poměrně dlouho udrželi. Nejvíce nás pobavili malí kupovaní draci, kteří prováděli nejrůznější akrobatické kousky a spíše zdejší kopec orali. Až to většina uběhaných jedinců začala vzdávat, tak se vítr umoudřil a začal foukat. Potom si všichni odpočinuli u ohně, v němž si děti upekly brambory. Poté, co jsme si pochutnali na bramborách vytažených z popela, vyhlásili jsme výsledky naší drakiády, které byly následující:

Kategorie nejdéle létající drak:

Ø  1. místo – Pavlík Odstrčil

Ø  2. místo – Runča Koblihová

Ø  3. místo – Taďa Sochor

Kategorie nejvýše létající drak:

Ø  1. místo – Maruška a Bára Odstrčilovy

Ø  2. místo – Amálka a Runča Koblihovy

Ø  3. místo – Verča Kytlicová

Kategorie volný styl:

Ø  1. místo – Daneček Kobliha

Ø  2. místo – Maruška a Anička Pavlíkovy

Ø  3. místo – Kuba a Beátka Hyánkovi

Zvláštní ocenění:
Za sportovního ducha: Zuzka Sochorová
Za obětavou pomoc druhým: Matyášek Kobliha

Po vyhlášení jsme vypustili na oblohu lampion štěstí, který zpočátku vypadal, že co nevidět shoří, ale překvapilo nás, když se tak nestalo a on se neustále vzdaloval. Poté jsme uklidili a kolem 18 hodiny se rozešli domů. Už se těšíme na další drakiádu a doufáme, že příště bude foukat více.

 Misijní neděle

23. října 2011 byl den vyhrazený pro misie. I my jsme se připojili k misiím s našimi výrobky. Jelikož se minulou neděli zapomnělo naše prodávání vyhlásit , tak málokdo upekl misjní koláč a navíc většina lidí dala peníze do sbírky během mše, a tak nám některé výrobky zbyly, proto budeme prodávat i příští neděli. Zatím jsme vybrali 2359,- Kč a dokonce nám někdo přispěl i již neplatícím padesátníkem. Vybrané peníze pošleme naší adoptované holčičce Renatě.

Doprodej výrobků

V neděli 30. října 2011 jsme ještě doprodávali nějaké výrobky. Za tuto neděli jsme vybrali 1007,- Kč. Když jsme to přičetli k výtěžku z minula, tak jsme dohromady získali částku 3366,- Kč, z čehož máme velkou radost a všem, kteří přispěli, tímto děkujeme.

Divadlo 20. listopadu 2011

Konečně nastala dlouho očekávaná premiéra. V neděli jsme se všichni sešli o půl třetí na škole v Hradisku. Celý program odstartovala Verča Opelíková s básničkou, potom jsme hráli pohádku Sůl nad zlato, jejíž obsazení bylo následující:

Král – Taďa Sochor
Maruška – Amálka Koblihová
Milena – Runča Koblihová
Jarenka – Beátka Hyánková
Stařenka – Anička Pavlíková
Kuchařka – Kačka Váňová
Vrátný – Kuba Hyánek
Pomocník – Adélka Pazderová

Pohádka se malým divadelníkům velmi povedla, celé představení doprovázely milé úsměvy diváků. Zvláště povedená byla scénka, kdy se princezny zkrášlovaly při písničce Když se načančám a nebo scénka, kdy král má předat Marušce korunu, v této části zaznělo „a budeš…“ a po dlouhé odmlce se diváci dozvěděli, že Maruška má být královnou. Po technické pauze náš program pokračoval legendou o sv. Zdislavě s tímto obsazením:

Zdislava – Majky Š.
Sybila – Andrea Kytlicová
Havel – Lukáš Pospíšil
Vendula – Runča Koblihová
Vesničanka – Maruška Pavlíková
Vypravěč – Adélka Pazderová
Vypravěčka – Verča Kytlicová
Havlík – Anička Pavlíková
Markétka – Amálka Koblihová
Zdislávek – Daneček Kobliha
Jaroslávek – Kuba Hyánek
Petr a Pavel – Franta a Jožka Pavlíkovi
Boží hlas – Maruška Odstrčilová

Po menších počátečních zmatcích se celé představení rozjelo a výsledek vypadal více než zdařile. Představení jsme ukončili společným přečtením básně o sv. Zdislavě. Celý náš program jsme uzavřeli tancem na písničku Pátá. Děvčata byla velmi šikovná, i přesto že jsme celý tanec zkoušeli jen asi půl hodiny před vystoupením. Vše nakonec dopadlo dobře, nikdo nezapomněl text, proto veškerý potlesk byl zcela zasloužen. K překvapení všech dětí je ještě po představení čekalo uzavření soutěže Rok se svatými. Rozdělily se na mladší a starší kategorii, poté dostávaly otázky. V skupince mladších dětí zvítězila Kačka Váňová a v skupině starších dětí zvítězila Runča. Společně prožitým odpolednem jsme se rozloučili se starým církevním rokem. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto setkání a všem příchozím, kteří obětovali část svého osobního volna.

Misijní neděle

18. prosince 2011 probíhaly opět misie. My prodávali naše vánoční výrobky, kterých k našemu překvapení nebylo až tak málo. Celkově se vybralo 2045,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Předvánoční spolčo 2011

Ve čtvrtek 22. prosince 2011 jsme se sešli, abychom si předali dárky a užili si předvánoční pohody. Konečně jsme se podívali na videozáznam divadla, u kterého jsme se hodně nasmáli, nejvíce nás pobavil úsměv náhodného diváka. Potom jsme se za zvuku koled dali do rozbalování dárků. Radost z krásných dárků rozzářila celé spolčo. no a co by to byly za Vánoce, kdybychom si nezazpívali koledy. My jsme koledy zpívali před farou za svitu prskavek. Poté jsme se rozešli domů.

Silvestr 2011

Naposledy jsme se sešli v roce 2011 ve dvě hodiny odpoledne na faře a pustili se do slavení. Ještě než jsme se pustili do hraní her, tak jsme otevřeli dětské šampáňo. Po přípitku jsme pustili hudbu, při které probíhala naše první hra a to tančení na novinách ve dvojicích s balonkem mezi sebou. Dále následovala hra, kdy měli soutěžící jen s pomocí hlavy rozlousknout burák, ale nesměli ho rozkousnout, pak tento burák museli co nejrychleji sníst. U této hry se pobavili především diváci. Už se pomalu začal blížit čas k odchodu na mši, a tak jsme začali uklízet. Před odchodem jsme ještě napsali svá přání na lampion štěstí. Vyrazili jsme tedy na mši i s lampionem a tácem s jídlem, které jsme nechali v sakristii. Po mši jsme šli k sakristii lampion pustit. Sešlo se k tomu značné množství diváků, ale lampion ne a ne se rozhořet. Tak jsme se snažili dále, mezitím jsme si ještě zapálili několik prskavek. K našemu údivu se lampion najednou rozhořel. S velkým jásotem se vznášel vzhůru. No snad nic nezapálil J. Poté, co lampion zmizel z dohledu, jsme se rozešli slavit domů.

Dětská adorace u jesliček – 9. 1. 2011
Na letošní adoraci u jesliček jsme si už v Bratřejově začali chystat scénku „Betlémská hvězda“. Bylo to vlastně interview s účastníky Ježíšova narození. Mladé a zvědavé reportérce odpovídaly takové osoby jako byl – král Herodes, tři mudrci z východu, učený učitel Zákona, Panna Maria i obyčejný pastýř, jenž byl svědkem té požehnané události. Některý odpovědi byly pro nás posluchače překvapivé, některé poučné, a některé nás donutily se zamyslet. Jednotlivé pasáže byly odděleny písněmi. Za doprovod a trpělivost děkujeme tetě Evě. Někdy není lehké přimět děti k ukázněnému a odpovídajícímu pěveckému výkonu.
Na závěr měl každý účastník adorace napsat na papírek své poděkování „Pánu“ za uplynulý rok a za vše, co měl daný člověk na srdci. Papírky byly vysbírány, pečlivě zalepeny do obálky a k velké radostí dětí spáleny za kostelem. Foto viz sekce fotogalerie….

Masopustní karneval 2011
Dne 26. 2. 2011 se na staré škole v Hradisku konal masopustní rej masek. Celé odpoledne proběhlo pod vedením nejstarší zkušené čarodějky. Na rej dorazily i některé její mladší kolegyně. Kromě čarodějek patřil rej i kovbojům a indiánům, kteří dorazili až z Ameriky, loupit přišel pirát, ze spárů vlka k nám unikly dvě Karkulky. Zabloudila mezi nás i nevěsta nebo anděl, zatancovala baletka s tanečnicí Jasmínou. Mohli jste se zde také setkat s veleslavnou tenistkou a sem tam zaslechnout mňoukání dvou kočiček. Z louky k nám přes chladné počasí dolétla i malá beruška, také vodník se ukázal. Vše pozoroval moudrý Krakonoš, hajný a Zoro Mstitel. Pro všechny případy jsme měli v záloze i šikovného mechanika. Všem maskám se zvláště líbila hra na komáry. Při tancování v páru na novinách, které se skládaly na stále menší kousky, si někteří šlapali i po nohách, ale za vítězství to stálo. Masky procvičily také svou dovednost v hodu, protože dostaly za úkol nasytit hladového klauna míčky. Hrály se i klasické hry jako „židličkovaná“, jen místo židlí jsme použili noviny, těch postupně ubývalo, vždy někdo vypadl, dokud nezůstal vítěz. Dvě družstva se utkala i v tom, za jak dlouho udělají ze svých spoluhráčů za pomoci toaletního papíru mumie. Za každou hru děti dostaly odměnu v podobě sladkých bonbónů. Všichni si společné odpoledne užili a odcházeli nabyti spoustou dojmů a zážitků. Foto viz sekce
fotogalerie….

Velikonoce 2011
Květná neděle: dopoledne po mši svaté proběhl misijní veletrh. Velmi pestrá nabídka různých velikonočně použitelných výrobků do domácností i na pracoviště vyloudila nejen úsměvy, ale též nějakou korunku z peněženek. Výtěžek této sbírky na sponzorování Renaty (Bělorusko) byl jistě zasloužený za námahu intenzívních dílen několika předchozích pátečních setkání na faře v Hradisku.
Odpoledne bylo zcela v jiném duchu: Křížová cesta "Ježíš nás zachránil", které se zúčastnilo všech 15 dětí, je stále také domácí přípravu. Tentokrát v nakreslení vlastního pojetí zastavení, kterým každý ze zúčastněných přispěl k vytvoření originální cesty, nyní umístěné u sochy Matky Boží bolestné. Velmi prostý text přednášený i tím nejmladším účastníkem - pětiletým Danem- prokládaný postními Díky a ukončený na závěr působivou písní Neplač víc Matko má, zanechal návštěvníky ještě chvíli po skončení křížové cesty v rozjímavém tichu.

rok 2010
Leden 2010:
Program odložené vánoční besídky (stará škola v Hradisku, neděle 24. ledna ve 14.30):
1.Co ti Bože mohu dát - píseň
2. Herodes - scénka
3. hudební vystoupení dětí (flétny, klávesy)
4. Písničky s pohybem - Pro velkého, pro malého   Mám ruce na tleskání
5. Milosrdný Samaritán - scénka
6. Fíkovník 
8. Občerstvení 
Březen 2010 :
Na Květnou neděli se uskutečnil další misijní jarmark, tentokrát se spoustou velikonoční dekorace, přáníček, rostlinek i voňavého pečiva, což se vyrábělo postupně na pátečních setkáních během března. Výtěžek akce 2.200,- Kč byl ponechán jako základ na plánovanou akci Adopce na dálku. Na setkání po velikonocích se děti s pí. Koblihovou dohodnou, komu a z kterého kontinentu pomůžeme. A už je nejvyšší čas začít opět zpívat, takže oprášit modrou Hosanu a posadit třeba Tadeáška ke klávesám.
 Červen 2010
Dne 13.6.2010 se v našem kostele Všech svátých konalo 1.svaté přijímáni 4 dětí z farnosti Hradisko.
Barbory Odstrčilové z Postoupek , Jakuba Daňka z Bezměrova, Tadeáše Sochora z Hradiska a Runy Koblihové z Hradiska.
Foto viz sekce
Červenec 2010
Letos se konal farní tábor od 18.7. - 24.7. n faře v Oskavě. Obec leží podél horního toku stejnojmenné říčky, v hluboce zaklesnutém údolí, které je obklopeno kopci Hraběšické hornatiny. Od okresního města Šumperka je vzdálená asi 25km. Fara byla prostorná tak akorát, více by se nás tam opravdu vešlo jen s velkým úsilím. Oproti loňskému roku se řady dívek rozšířily o další a k tomu přibili i nějací kluci, takže konečný počet dětí se zastavil na čísle 19. Prostorný dvůr fary posloužil jak k „mnišskému fotbalu“, tak k „balónové válce“ ( nafukovací balónky napuštěné vodou ), především pak k velmi oblíbené „vybice“.‘Tentokrát nás navštívila banda loupežníků pod vedením starého Lotranda. Pan Lustig nám poradil a posléze prodal cenné informace, jak vyfouknout loupežníkům jejich lup. Pomáhali jsme mladému Lotrandovi v mnišské škole, přičemž jsme byli nuceni se naučit Morseovku. Kupodivu celodenní putování“za prací“ na Rabštejn nikoho nezničil natolik, aby si před večeří ba i po ní, nemohl zahrát nakažlivou, a jak již bylo předesláno, velmi oblíbenou „vybiku“. Tato aktivita všech pochodujících dětí, po 19 km pochodu, byla pro vedoucí největší záhadou táborového týdne. Uprostřed týdne k nám zavítala vzácná návštěva, náš nový kaplan otec Vladimír. Ten se stal opravdovým fanouškem „mnišského fotbalu“ a úžasným společníkem u táboráku. Připravil si pro nás krásnou mši svatou přímo pod vzrostlým ořechem na farní zahradě. Celý týden jsme měli krásné teplé počasí, takže děti splnily všechny úkoly nutné pro záchranu ubohé princezny Zubejdy. Ta se také objevila na závěrečném plese a to nejen s mladým Lotrandem a se svým otcem sultánem Solimánem, ale také se spoustou krásných tanečnic a sem tam nějakým loupežníčkem za bukem. Jediným mínusem večera byla ne příliš dokonalá hudba, zaviněná nenalezením jedné ze tří částí flétny v závěrečné hře.
Při odjezdu se s námi loučila plačící fara i obec Oskava, pršelo ten týden poprvé.
Moc děkujeme všem vedoucím a polovedoucím – Fejovi, Pavlovi, Domčovi, Majky a Andrejce.
Foto viz sekce

Podzim 2010
Na misijní neděli 24.10.2010 si děti ve spolču připravily výrobky s podzimní tématikou – zapichovací ježky, dráčky, ozdobné věnečky na dveře, svícínky z kaštanů a ozdobené skleničky na Betlémské světlo. Maminky Eva Blešová a Marie Odstrčilová přispěly koláčky a věnečky. Děti vše po mši prodávaly a získaly tak dalších 2.500,-Kč na Adopci na dálku. S menším darem to dohromady dělalo 5.000,-Kč.
Na spolču v listopadu, po společné modlitbě za dobrý výběr, jsme losovali toho, kdo bude losovat zemi, ze které adoptujeme holčičku. To, že to bude holčička se rozhodlo již  na počátku ( vzhledem k tomu, že ve spolču je většina holek, to ani jinak dopadnout nemohlo). Los padl na Bělorusko a holčičku jménem Renata. Na její počest jsme 10.11.2010 na popud tety Evy zasadili podél cyklostezky z Hradiska do Bezměrova krásnou lípu, kterou nám darovali Zdražilovi z Miňůvek.
Foto viz sekce..

21.11.2010 - Slavnost Krista Krále se na staré škole v Hradisku konala besídka dětí u příležitosti konce církevního roku. Mladší děti si kromě písničky Dobrý je Bůh, básniček a hry na hudební nástroje, připravily divadelní scénku „Jak měl Abrahám  obětovat Izáka a jak k tomu nedošlo jen díky Bohu“. Větší děti besídku také okořenily o hudební vystoupení. Vrcholným zážitkem byla divadelní hra, podle předlohy evangelisty Matouše, zveršovaná Evou Blešovou – „ O nemilosrdném služebníku“. Třešničkou na pomyslném dortu tohoto odpoledne byla ukazovací píseň „ Banana“, kterou všichni herci zazpívali a zahráli tak úžasně, že ji museli pro velký úspěch opakovat. Všem zúčastněným za jejich výkony a námahu spojenou s nácvikem besídky moc děkujeme. Také děkujeme všem divákům za podporu a všem těm, kteří donesli velmi chutné pohoštění.
Obsazení :
 1.
Vypravěč : Zuzka Sochorová; Hospodin : Amálka Koblihová; Abrahám : Kuba Hyánek; Izák : Beátka Hyánková; Beran : Daník Kobliha
2.
Služebník : Domča Bleša; Žena : Verča Kytlicová; Král : Pavel Kobliha; Páže : Anička Pavlíková; Písař  : Maruška Pavlíková; Správce : Runča Koblihová; Přítel : Luky Pospíšil; Kuchař : Taďa Sochor; Kuchařka: Kačenka Váňová; Kuchtík : Bára Odstrčilová; Biřici-vojáci : Jožka a Franta Pavlíkovi; Děti : Beátka, Zuzka, Amálka
Foto viz sekce
Bratřejov 2010

27. – 31. 12. 2010 se na faře v Bratřejově (u Vizovic) uskutečnilo zimní „soustředění“ dětí, jako odměna za účast a provedení hry O nemilosrdném služebníkovi. Náplní setkání bylo nacvičit divadelní představení – Betlémská hvězda, které se pak hrálo při dětské adoraci u jesliček ( 9.1.2011 ), samozřejmě nechyběly ani sněhové radovánky (od lopat až po boby) a nejrůznější hry.
Počasí vyšlo přímo báječně, navíc celkem často padal i pohádkový prašan – podmínky pro bobování jako stvořené , bratřejovská fara – krásná, prostorná a plná možností pro hry. Co jsme si jen víc mohli přát?
Jen těžko jsme se při odjezdu loučili s vizovickými vršky. I přes nepřízeň bacilů jsme se nakonec všichni vykulírovali a přijeli domů ve zdraví. Foto viz sekce fotogalerie….
prosinec 2009: Během adventu v rámci misijních dílen vyráběly  děti na faře přáníčka a různé vánoční ozdoby, věnce , svícny aj. Tyto výrobky pak zpeněžily prodejem ve svátek sv. Štěpána. Získané finance jsou poslány na misie.Výtěžek - 1735,- Kč. Těsně po prvních vánočních dnech začal na faře nácvik scénky Herodes, oprášil se Samaritán, přidala se vystoupení téměř všech 10 dětí na hudební nástroje a oblíbený Fíkovník - a máme program na farní setkání poslední vánoční neděli v Měrůtkách. Také přidáme nějakou píseň-  na Silvestra "Mou dobrou zprávu hlásej", na Nový rok Magnifikat a v neděli "Narodil se Spasitel".
říjen: První společnou akcí bylo nově nacvičené ordinárium provedené na dětské mši svaté první neděli v měsíci. Škoda, že čtyři dobří zpěváčci byli pryč, zbytek se ale nezalekl a statečně to "uzpíval" - viz ve složce Fotografie.
Trochu nás zaskočil Janin odchod do Prahy, s tím souvisí i změna programu. První dva týdny měly děti na výrobu růženců z přírodnin, které čekají na ohodnocení, protože ten nejlepší zůstane u Panny Marie Bolestné natrvalo. Poté se vysvětlovaly misie a význam misijního koláče - jeho realizace 3. říjnovou neděli vynesla 1 025,- Kč, Pán Bůh zaplať všem ochotným rukám, které pekly nebo pomáhaly.A pak jsme vybírali role do dvou divadelních scének - Milosrdný Samaritán se bude nacvičovat v listopadu a realizovat kolem "církevního Silvestra" a Herodes se připraví na Tři Krále.
Od října se maminka J. Koblihová rozhodla začít s dlouho diskutovanou aktivitou - odvést děti během mše do ústraní s vlastním programem nebo je nějak přidušovat za pomoci kolemstojících či sedících. Našla na internetových stránkách potřebné materiály ke katechezím nedělních evangelií pro předškoláčky, v sakristii se po odchodu kněze a ministrantů rychle rozestaví potřebný nábytek, rozloží koberec a do konce bohoslužby slova mají děti dle vlastní umělecké úrovně zpracovaný výstup, který přidají k obětním darům. Druhá polovina mše s rodiči je na závěr odměněna perníčkem.
 
Aktivity loňského školního roku
       Od září nácvik pohádky Tři jablíčka a hudebního vystoupení, které se konalo v neděli na Krista Krále odpoledne v sále v Měrůtkách. Téhož dne ráno děti poprvé zpívaly na mši - ordinárium pro děti ze zpěvníku "Zpíváme si písničku 2"
Učastníci:
Amálka a Runa Koblihovy, Anička a Maruška Pavlíkovy, Barča a Maruška Odstrčilovy, Veronika a Andrea Kytlicovy, Adélka Pazderová, Klárka, Tadeášek Sochor, Lukáš Pospíšil, hudební doprovod Markétka Škabrahová a technická služba při vystoupení Jožka s Frantou Pavlíkovi.
      V předvánoční době se děti věnovaly výrobě různých předmětů, přáníček, ozdob, jejichž prodejem během vánočních svátků po mši získaly částku 2000 korun, kterou odeslaly na misie - pomoc při likvidaci lepry.
     V roce 2009 se scházejí od února, nacvičují písničky pro příležitostná vystoupení při nedělních mších, v postní dobu kromě krátké motivační katecheze připravují také písničky a křížovou cestu na Květnou neděli.
Při nedělní mši mají v době kázaní výtvarné katecheze na motivy "Cesty apoštola Pavla" v sakristii - připravuje je Terka Blešová
Předvelikonoční pátky jsou opět věnovány výrobkům pro misijní úmysl u Vránů.
 
Prázdniny 2009     19. - 25. 7.
      Společný tábor, který měl být ve farnosti P.Radka Šidleji v Partutovicích se několik minut před zahájením musel z technických důvodů přesunout do Potštátu, čímž celá akce získala na velkoleposti, protože tamní fara dokáže svými prostorami pohltit mnohem větší stádo než bylo našich deset holčiček.  Nějak se to tak sešlo, že prostě kluci nemohli, a s výjimkou dvou vedoucích - Pavla a Domči, to byla dámská jízda. Kluci byli stejně skoro pořád buď v terénu, kde něco připravovali, nebo na kalču, kde relaxovali po náročné přípravě či vlastní akci. Osvědčené téma - Království ztracených pohádek - má svou trvalou přitažlivost a originalita prožitých dní je dána vlastnostmi účastníků. Holčičky byly perfektní: když se měly bát, bály se pořádně, když měly pomoct v kuchyni, uměly se k práci postavit, když se řeklo jít spát, šly se automaticky před tím umýt, ráno až do sedmi nebudily vedoucí a co se uvařilo, to snědly a odnesly po sobě talíř. Prostě idyla. Neplechu tam dělal pouze malý Stýskálek, který se v noci vždycky u někoho ve spacáku uvelebil a milé děvčátko pak celý den bojovalo se slzičkami. Přestože byl opakovaně strkán klukům do spacáku, zbaběle se zaměřil  pouze na slabší pokolení. Ale většinou nebyl čas se mu moc věnovat, protože bylo potřeba zachraňovat pohádkové postavy pro královnu Fantazii a porazit moc krále Temnot. Dokumentace je v sekci Fotogalerie.