Ohlášky PDF Tisk Email

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                          26. 11. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.761,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!
 • V pátek zemřela paní Věra Seifertová z Postoupek. Pohřeb zesnulé bude v pátek 1. prosince při mši svaté v 10:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Její tělo bude uloženo do hrobu na hřbitově v Kroměříži.
 • Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Mše svatá v 18:00 hod. bude obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou bude výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.
 • V pátek zveme děti na faru v 18 hod. k dalšímu slavení prvního pátku a v sobotu zveme vás všechny na mši svatou v 7:30 hod. a slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděle je 1. neděle adventní. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována na úmysl dárce. Při mši svaté bude obřad přijetí do katechumenátu. Odpoledne ve 14:30 hod. bude ve farním kostele hodinová adorace.
 • V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY – a to do kaple svatého Vincence na Malém Valu. Podrobnosti si přečtěte ve farním týdeníku TRIO EXPRES. Jsou tam i další důležité informace.
 • Pracovníci Centra pro rodinný život Olomouc připravili pro rodiny s dětmi „CESTIČKU K BOHU“, která je nabídkou jak prožívat společně liturgický rok. Rodiče si dnes mohou vyzvednout plakát, na kterém je znázorněna cesta přes všechna liturgická období celého roku. Z druhé strany plakátu je návod, jak postupovat a odkaz na webové stránky centra pro rodinu, kde jsou doplňující materiály.
 • Pro intenzivnější prožívání adventu je tu pro vás i letos Adventní kalendář s myšlenkami na každý den. Najdete ho ve farním kostele vzadu za lavicemi.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    5. 11. 2017

 • Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.
 • Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude ve farním kostele půlhodinová adorace. Po ní následuje pobožnost za zemřelé na hřbitově.
 • Při návštěvě hřbitova, spojené s modlitbou za zemřelé, je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to až do středy 8. listopadu. K tomu patří touha získat tyto odpustky, přistoupit v tyto dny svátost smíření, přijmout svátost eucharistie a pomodlit se na úmysl Svatého otce.
 • Ve čtvrtek je svátek Posvěcení Lateránské baziliky. Mše svatá bude v 18.00 hod.
 • Rodiny s dětmi zveme do Kroměříže na oslavu svátku sv. Martina v sobotu 11. listopadu. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.Tam je také nabídka dalších akcí, přednášek a duchovních obnov, na které je třeba se včas přihlásit.
 • Upozornění na změnu bohoslužby: V sobotu 11. listopadu bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá s nedělní platností nebude.
 • Další zprávy o dění ve farnosti a nabídku setkání a duchovních obnov najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  29. 10. 2017
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

 • Minulou neděli při sbírce na misie jste věnovali 6.240,- Kč. Velké díky všem, kdo jste svými dary, zakoupením kalendáře nebo napečením koláčů podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve středu 1. listopadu slavíme titulární slavnost našeho farního kostela – Slavnost Všech svatých. Ve čtvrtek je Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Bohoslužby budou v 18.00 hod. Ve čtvrtek bude přede mší svatou adorace a během ní se zpovídá. Zpověď začíná v 17.15 hod. – o hodinu dříve než je uvedeno ve zpravodaji.
 • V pátek 3. listopadu zveme děti ke slavení prvních pátků v měsíci. Přijďte na faru v 17.00 hod. Svaté přijímání bude v kostele před 19.00 hod.
 • V sobotu se zpovídá od 7.00 hod. Mše svatá bude v 7.30 hod. Po ní pokračuje slavení první soboty v měsíci.
 • Příští neděli bude mši svatou v 9.15 hod. slavit P. Josef Konečný. Odpoledne ve 14.00 hod. bude v kostele tichá adorace a ve 14.30 hod. na hřbitově pobožnost za zemřelé.
 • Před námi jsou dny, kdy můžeme projevit svou víru ve společenství svatých konkrétními skutky lásky pro duše v očistci. Podmínky k získání plnomocných odpustků jsou popsány ve farním zpravodaji TRIO EXPRES.
 • POZOR! Změna bohoslužeb. Tuto neděli 29. října vchází v platnost zimní čas. Začátek mše sv. ve všední dny v kostele Všech svatých se posunuje na 18 hod.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  22. 10. 2017

 • Den modliteb za misie
 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie. Děkuji také všem, kdo přinesli koláče, které budou nabízeny mládeží nyní po mši svaté, opět s prosbou na pomoc misiím. Papežské misijní dílo můžete podpořit také darem při zakoupení misijního kalendáře. Tyto kalendáře jsou vzadu za lavicemi a složenky jsou uvnitř kalendářů.
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.737,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 • Příští neděli, která je 30. v mezidobí vchází v platnost zimní čas. Slavíme Výročí posvěcení kostela.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.
 • Pobožnost za zemřelé bude na místním hřbitově v neděli 5. listopadu.
 • Členové farních rad jsou zváni na Děkanátní setkání, které se koná v úterý 24. října v 18.00 hod. v aule arcibiskupského gymnázia.
 • Ve farním týdeníku upozorňuji zvláště na nabídku Děkanátního centra pro rodinu.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                  15. 10. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • SVÁTKY V TÝDNU:
 • Pondělí 16. října – Sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika
 • Úterý 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • Středa 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Ve čtvrtek zde bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle – 29. v liturgickém mezidobí – je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se sbírka na misie.
 • Připojujeme se k akci Misijní koláč. Kdo se chcete zapojit, napečte koláčky a drobné sladkosti a příští neděli je přineste do farního kostela. Děvčata ze scholy zajistí rozdávání koláčků. Dobrovolné dary půjdou na podporu Papežského misijního díla. Také zakoupením Misijního kalendáře, který bude k dispozici zde v kostele, můžete podpořit aktivity Papežského misijního díla.
 • Všimněte si v našem zpravodaji pozvání k modlitbě: Ve středu se můžete v rodinách s dětmi zapojit do celosvětové modlitby růžence. I když nemůžete dopoledne, najděte si čas večer. V sobotu večer se v rodinách připojte k misijnímu mostu modlitby.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍCH RAD se uskuteční v úterý 24. října na AG KM v 18 hod., od 17 hod. možnost účasti na mši svaté u sv. Mořice.
 • Dnes ve farním kostele v Hradisku po mši sv. v 9. 15 hod. se účastníci Celostátního setkání mládeže v Olomouci krátce podělí o své zážitky. Jste srdečně zváni!
 • OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM: V sobotu 28. října 2017 v 11 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku u Kroměříže uzavřou církevní sňatek pan Stanislav Herman z Výškova a slečna Renata Svozílková z Lutopecen.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    8. 10. 2017

 • Den díkůvzdání za úrodu.
 • Dnes odpoledne se mělo konat Tříkrálové bruslení. Akce byla z důvodu sportovního zápasu zrušena!
 • Pro malý zájem byl také zrušen autobus na biskupské svěcení. Pozvání od otce arcibiskupa platí. Využijte vlaku nebo vlastních dopravních prostředků. Mše svatá začne v olomoucké katedrále v sobotu v 10.00 hod. Modlitbou pamatujme na naše nově jmenované pomocné biskupy.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • Příští neděle je 28. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.
 • Zde ve farním kostele v Hradisku se po mši svaté v 9.15 hod. mladí, kteří se zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci, krátce podělí o své zážitky.
 • Charita Kroměříž, která slaví 25 let svého působení, vás zve v úterý do kostela sv. Jana Křtitele na Koncert pro radost. Účinkovat bude pěvecký sbor Slunečnice a jeho hosté. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Životního jubilea – 80 ti let – se dožívá v sobotu 14. října P. Václav Altrichter. Vyprošujme mu Boží požehnání a ochranu do dalších let.


VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,
obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským po­stojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svě­domí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlament­ních voleb se i modleme.
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.
Vaši biskupové

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    1. 10. 2017

 • V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Hned při prvním zjevení ve Fatimě 13. května 1917 Panna Maria vybízí: „Modlete se denně růženec.“ Přijměme tuto výzvu. Modlete se v rodinách, ve společenstvích i soukromě. A modleme se společně ve farnosti přede mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Povzbuzením nám mohou být i slova papeže sv. Jana Pavla II., který měl vždy při sobě růženec a rád se ho modlil. Říká nám:„Dívám se na vás na všechny, bratři a sestry každého stavu…a také na mládež: vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života.“
 • V pondělí je památka svatých andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi.
 • Ve středu 4. října 2017 v 19 hod. se uskuteční setkání mužů u pana Konečného v Měrůtkách.
 • Ve čtvrtek dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v jednotlivých obcích. Večer mše svatá v 19.00 hod. za + Ladislava a Libuši Krupařovy, dvoje rodiče a celou živou rodinu. Přede mší svatou bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
 • Po mši svaté ve čtvrtek 5. října se uskuteční na faře jednání farní rady.
 • Pátek je první v měsíci. Zahajujeme prožívání prvních pátků pro děti, které byly letos u prvního svatého přijímání. Přijďte v pátek v 17.00 hod. na faru. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.
 • Příští neděli 8. října budeme slavit den díkůvzdání za úrodu.Prosíme farníky, aby přinesli plody ze své úrody – nejlépe ve čtvrtek, aby se mohl před nedělí vyzdobit oltář. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za rodiče Františku a Antonína Svozílkovi z Lutopecen, syna Jaroslava, Antonína a Stanislava a živou rodinu.
 • Mnozí z vás jste si v tyto dny odnesli z kostela letáček s nadpisem PRVNÍ SOBOTY. Arcibiskup Jan v něm připomíná, jaké milosti slíbil Ježíš těm, kdo uctívají Neposkvrněné srdce jeho Matky Panny Marie, a se smírným úmyslem pro záchranu duší slaví devět po sobě jsoucích prvních sobot měsíce. Dá se říci, že jde o pastýřský list, kterým se arcibiskup obrací na naše farnosti. Vidí ve slavení prvních sobot impulz k duchovní obnově, abychom se konkrétními skutky – v pokoře, touze po obrácení, důvěře v Boží moc a Boží lásku, nechali vést Pannou Marií ke Kristu a nasadili se pro spásu svou i našich bližních. V sobotu 7. října 2017 při slavení památky Panny Marie Růžencové jste srdečně zváni do farního kostela na zahájení novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, od 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.
 • Charita Kroměříž pořádá příští neděli 8. října bruslení pro koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky na zimním stadionu v Kroměříži a to od 14:00 do 16:00 hod.
 • 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                24.9.2017
 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 5.046,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve středu je památka sv. Vincence de Paul, kněze. Je to titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence.
 • Ve čtvrtek je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Je to Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Mše svatá zde v Hradisku bude v 9.15 hod. Bude obětována za zemřelou Marii Moserovou a na poděkování za 50 let života.
 • V pátek slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • Příští neděle je 26. v mezidobí. Mše svatá bude v 9.15 hod. bude obětována za zemřelé rodiče Liškovy, Jordánovy a celou živou rodinu. Jde o první neděli v měsíci. Ve farním kostele bude od 14.30 do 15.30 hod. adorace.
 • Setkání dětí i maminek: Každé úterý v 17.00 hod. je na faře v Hradisku možnost k setkávání dětí z prvního stupně ZŠ, i těch mladších, předškolních. Také maminkám doprovázejícím děti je jednou za 14 dní nabídnuto setkání nad Písmem, katechismem i společné povídání o běžných starostech všedních dnů.
 • Charita Kroměříž slaví 25. výročí založení. Při této příležitosti budou v Kroměříži k uctění ostatky sv. Jana Pavla II. Podrobnosti najdete ve farním týdeníku.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Z Kroměříže jedou dva autobusy. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Autobusy budou odjíždět v 8.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž ve farní kanceláři.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    17. 9. 2017

 • Děkuji všem, kdo jste modlitbou a službou provázeli děkanátní setkání dětí a evangelizační festival „Hořící náměstí.“ Zvlášť velký dík patří organizátorům těchto akcí.
 • Ve středu 20. září je náš adorační den – tedy náš závazek vůči celé arcidiecézi a zároveň most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. Nejsvětější svátost bude vystavena ve farním kostele ráno ve 12.00 hod. Rozpis adoračních hodin je zde ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina“ prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Od 18.00 hod. bude společná adorace zakončená svátostným požehnáním. Mše svatá v 19.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení.
 • Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 • Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. V Kroměříži slavíme pouť ke cti sv. Mořice - mše sv. v 7.45 hod. a v 15.00 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude.
 • Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Jeden autobus je už obsazen a je objednán druhý autobus. Přihlašujte se zde v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.
 • Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž zde v sakristii.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                3. 9. 2017

 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod.
 • V pátek 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie
 • V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v kostele svatého Mořice v Kroměříži v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.
 • Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne ve středu 13. září
 • Jednání členů farní rady naší farnosti se koná v pondělí 4. září v 19.00 hod. na faře.
 • Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 6. září v 19.00 hod. u pana Konečného.
 • Všichni, kdo jste se přihlásili k přípravě na svátost biřmování, přijďte na úvodní setkání v pátek 8. září v 18.00 hod. do Kroměříže na Děkanátní centrum pro rodinu, které je za kostelem sv. Mořice. Kdo z vážného důvodu nemůže v tomto termínu přijít, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích.“ Ke každé stránce, a tím k nedělnímu evangeliu, se váže příběh ze života dvou prvňáčků, Jonáše a Johanky. Děti tak mohou poznávat, že Písmo svaté souvisí s tím, co denně prožíváme. Rodiče, vyzvedněte si sešit s těmito příběhy u kněze. Především si udělejte čas každý týden si text pro danou neděli s dětmi přečíst a trochu si o něm popovídat. Stránka v sešitku, kterou si děti vymalují a doplní samolepkou, obsahuje myšlenku pro zapamatování.
 • V sobotu 9. září se koná v Uherském Brodě pouť ministrantů z celé arcidiecéze. Doprava – zajištěna osobními auty. Rodiče, kontaktujte děkana P. Josefa.
 • Honební společenstvo Hradisko–Postoupky a Myslivecké sdružení Postoupky-Hradisko srdečně vás všechny zvou příští neděli 10. září na požehnání kapličky ke cti a chvále sv. Huberta. Po mši svaté přejdeme ke kapličce a po požehnání je pro všechny připraveno občerstvení v místní hospodě.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
 • Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. S ohledem na program, dopravu a občerstvení, které se odvíjí od počtu dětí, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do dnešní neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Srdečně zvou a na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    27. 8. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 2.817,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce. Přede mší svatou od 18.15 hod. bude tichá adorace. Během adorace se zpovídá.
 • Dnes máte k dispozici farní týdeník TRIO EXPRES a v něm základní informace. Věnujte jim pozornost. Jsou před námi akce a setkání, které je třeba provázet modlitbou.
 • Na mši svatou v neděli 3. září v 9.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Dostanete také sešitky k nedělnímu evangeliu na nový školní rok.
 • DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
  Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem. Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná. Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž


16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    23. 7. 2017

 • Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře. Jejich biskupské svěcení bude 14. října 2017 v 10 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.Vyprošujme jim hojné dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na úmysl dárce.
 • Příští neděli v 9.15 hod. na poděkování za všechny dary a milosti a požehnání pro celou rodinu.
 • V měsíci září začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte P. Josefovi, nejlépe do konce července.
 • Ve Zlíně začne v měsíci říjnu Kurz pastoračních pomocníků. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny srpna. Bližší informace a přihlášky u P. Josefa.


14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                9. 7. 2017

 • V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2017 byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství. Vyprošujme jim dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována za lidi na cestách.
 • Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu.
 • Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                2. 7. 2017

 • POŘAD BOHOSLUŽEB
 • Ve středu 5. července bude mše svatá ve farním kostele v 9.15 hod.
 • Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži bude ve středu v 9.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním zpravodaji.
 • Ve čtvrtek 6. července nebude v Hradisku mše svatá.
 • Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. obětována za + Marii Kolkovou a celou zemřelou rodinu.
 • Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele Kroměříži. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
 • V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ve dnech státních svátků 5. a 6. července v 7.00 hod.
 • Návštěva nemocných
 • Ve čtvrtek 6. července dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
 • VELEHRAD 2017
 • Úterý 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00­–23.00 hod. adorace v bazilice, 23.00 hod. mše svatá.
 • Středa 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant a kazatel: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.
 • Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
 • Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
 • Neděle 9. července – MALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ - V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Farní zpravodaj, ve kterém máte nabídku duchovních cvičení, táborů a různých setkání, je na celé prázdniny. Další číslo vyjde až na konci srpna.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    25. 6. 2017

 • Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 3.446,- Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“
 • Ve čtvrtek je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá ve farním kostele v 19.00 hod. bude obětována za + Jindřišku Zahradníčkovou a za živou rodinu.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.15 hod. ve farním kostele. Při mši svaté bude křest dítěte. Je to první neděle v měsíci: Odpoledne od 14.30 hod. bude hodinová adorace ve farním kostele.
 • Muži, přijměte pozvání na poslední předprázdninové společenství ve středu 28. června v 19.00 hod. na faře.
 • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
 • V pátek 30. června jsou VŠICHNI srdečně zváni na táborák na farní zahradě v Hradisku u příležitosti zakončení školního roku. Začátek v 18.00 hod.. Občerstvení zajištěno.
 • Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.
 • Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.
 • Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle“ – tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                    18. 6. 2017

 • „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.
 • Dnes 18. června slavíme mši svatou v 9.15 hod. v Lutopecnách.
 • Také příští neděli 25. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 19. června – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Středa 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 23. června – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Sobota 24. června – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Příští neděle je 12. v mezidobí.

 • UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 22. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.
 • V pátek 23. června bude mše svatá ve farním kostele v Hradisku v 19.00 hod. Bude obětována za živou a zemřelou rodinu Zelinkovu.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci  Setkání mladých lidí, kteří mají zájem o duchovní hodnoty; prázdninová akce pro mladé lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, biskupy a mezi sebou; oslava Světového dne mládeže na národní úrovni – tak lze charakterizovat toto setkání, které se uskuteční v Olomouci od 15. do 20 srpna 2017. Je určeno pro mladé od 14 do 30 let.
  Drazí mladí přátelé, pokud ještě nejste přihlášení, udělejte to co nejdříve. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.
 • V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže.

 • Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                            11. 6. 2017
 • Ve čtvrtek 15. června je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Letos nebude slavnost „Božího Těla“ přesunuta na neděli. Prožijeme ji ve čtvrtek 15. června. V 19.00 hod. bude ve farním kostele mše svatá. Po mši svaté bude následovat adorace v kostele zakončená svátostným požehnáním.
 • Příští neděle je 11. neděle v mezidobí. Mše svatá příští neděli 18. června opět nebude ve farním kostele. Bude sloužena v 9.15 hod. v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  V měsíci září 2017 začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července!
 • Společenství mužů Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 14. června v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor v Hradisku Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července. Prosíme o zaslání přihlášek na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tf.: 604 981 715) do 30. 6. 2017.
 • Dětské samolepkové odpoledne Pro děti, které během roku sbíraly nedělní samolepky je připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod. Pro účast je nutné odevzdat knížečky se samolepkami nejpozději tuto neděli 11. června. Dovnitř napsat své jméno, věk a telefonní číslo na rodiče.


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                        4. 6. 2017

 • „Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.
 • Ve čtvrtek bude mše svatá v 19.00 hod. obětována na poděkování za dar zdraví.
 • Příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mše svatá příští nedělí 11. června nebude ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a + farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.
 • Letos v září začne v naší farnosti příprava k přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého, by měl přijmout každý pokřtěný. Podrobnosti, jak se na přípravu přihlásit, budou ve farním týdeníku příští týden.
 • Blíží se nám závěr školního roku a chceme ocenit děti, které sbíraly samolepky. Prosíme děti, přineste knížečky se samolepkami příští neděli a dejte je knězi nebo do sakristie. Je pro vás připravena závěrečná hra v pátek 16. června ve Věžkách v kostele svaté Alžběty a v zámeckém parku. Společný odjezd bude z Milíčova náměstí v Kroměříži, sraz v 16.30 hod. Přijedeme opět na Milíčovo nám. v 19.50 hod.
 • HRADĚNÍ – příměstský tábor: Nabízíme pobyt pro děti ve věku, kdy navštěvují 1. - 5. třídu, od pondělí 28. 8. do pátku 1. 9. (včetně) v Hradisku na faře denně v době od 7.30 hod. (příchod až do 9.00 hod. je možný) do 17.00 hod. Bližší informace o ceně a dalším programu budou podle počtu přihlášených sděleny během července na mailu „ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript “. Prosíme o zaslání přihlášek na uvedený mail do 30. 6. 2017. Kontakt - Julie Koblihová -  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 604 981 715.
 • Noc kostelů 2017
 • Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 9. června 2017. Letos jsme pro vás připravili novinku: POUTNICKÝ PAS. V něm najdete program Noci kostelů v jednotlivých chrámech, kaplích a modlitebnách. Do tohoto pasu vám na místě, které navštívíte, dají na požádání pamětní razítko. Poutnické pasy jsou už nyní v našich kostelech a kaplích. Vezměte si je i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz .