Duchovní život

"Požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním."(Genesis 12,2)

Od července 2011 je novým duchovním správcem farnosti P. Josef Lambor, který předtím působil jako děkan v Kyjově.

Duchovní život farnosti je kromě nedělních a dalších liturgických slavností určován jednak tradicí, která stmeluje obyvatele jednotlivých vesnic i všechny zájemce dohromady při společných oslavách a kulturních či sportovních akcích, poutích či zájezdech, jednak zapojením se řady farníků do obnovných hnutí v církvi, především do duchovních aktivit Charismatické duchovní obnovy. Zajišťovat pravidelné bohoslužby, vysluhování svátostmi, starost o nemocné, výuku náboženství v bezměrovské škole a další duchovní pomoc farníkům vypomáhá vždy stávající kroměřížský kaplan P. Jiří Orság a od července 2015 P. Pavel Lev Eliáš, v roce 2013-4 P. Artur Kozik, předtím P. Antonín Fiala, 2010-12 P. Vladimír Jesenský (dříve P. Tomáš Klíč, P. Miroslav Bambuch, P. Václav Fojtík) a také kněz na odpočinku P. Václav Altrichter až do jara roku 2015, kdy pro vážné onemocnění nohou už nemohl sloužit mši svatou. Od roku 1982 do roku 2011 spravoval farnost P. Josef Říha, sídlící v Kroměříži na proboštství u sv Mořice.

V červnu 2020 odešel do Vsetína po pětileté službě v KM i u nás kaplan P. Pavel Lev Eliáš a od 1.7. 2020 ho vystřídal P. Jiří Augustin Zatloukal (OFM).

 

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti Hradisko u Kroměříže - členové

P. Josef Lambor, Julie Koblihová, Eva Blešová, Magdalena Navrátilová, Josef Škabraha, Petr Daněk, Dominik Bleša a Josef Pospíšil ml.

Funkční období rady: 4 roky

 

Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti Hradisko u Kroměříže - členové

Josef Dočkal, Zbyněk Lízal, Pavel Kobliha, Josef Pavlík ml.

Funkční období rady: 4 roky