PDF Tisk Email

Rok svatého Josefa

(8. 12. 2020 - 8. 12. 2021)

Dokumenty – Odpustky – Modlitby ke stažení ZDE

 

Další modlitby:

Zdráv buď, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě Bůh svěřil svého Syna,

v tebe doufala Maria.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,

veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,

a braň nás před vším zlem. Amen.

 

 

Vznešený patriarcho, svatý Josefe,

který můžeš učinit to, co je nemožné,

pospěš mi na pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí.

Přijmi pod svou ochranu obtíž

né a svízelné situace,

které ti svěřuji, aby došly šťastného konce.

Můj milovaný otče, v

tebe skládám celou svoji důvěru.

Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo,

a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno,

ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jak

o tvoje moc.

Amen.

 

 

Josefe, snoubenče panenské Bohorodičky, uč nás neustále celé Boží pravdě a celé lidské důstojnosti obsažené v povolání k manželství a k rodičovství. Svatý Josefe, vypros nám u Boha, ať dokážeme vytrvale spolupracovat s milostí velké svátosti, ve které si muž a žena slibují manželskou lásku, věrnost a úctu až do smrti.

Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce k těm, které nám Bůh zvláště svěřuje: k manželovi, k manželce a k těm, kterým manželé-rodiče společně předávají život. Uč nás zodpovědnosti za všechny formy života od okamžiku početí až do poslední chvíle života na této zemi. Uč nás řešit složité problémy spojené s prací v životě generací, počínaje mládeží – i v životě celých společností. (Jan Pavel II.)

 

 

Svatý Josefe při nás stůj, dům tento i nás opatruj. Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží, ve ctnostech vždy setrvali a do nebe se dostali.
Tak dnes k tobě voláme, o lásku tvou žádáme, přijmi klíče toho domu, odvrať od nás každou škodu.
Uč nás Boha milovat, hříchů se vždy varovat. Ať jsme živi zde na světě jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě. Amen.