Společenství - chrámový sbor a schola PDF Tisk Email
Vánoce 2013
Půlnoční: Dobryj večer (ukrajinská koleda), Vánoční aleluja (Gregor), Adeste fideles
Boží hod: Zdaž je to den (Skřivánek), Vzhůru, vzhůru (Bleša), Již pospěšme (Bleša), Narodil se Ježíšek (Drahlovský)
Nový rok: Ave Maria (With), Gloria, gloria (polská koleda)
Zjevení Páně:  
1. a 2. 11.: Bogorodice dievo, Kol slaven (Bortňanskij), Aleluja, Jen Bůh mé duši dává (Taizé)
Posvěcení chrámu (27.10.): Hvězdy dvě (Křížkovský)
Slavnost sv. Václava: Sláva na výsostech Bohu (Bortňanskij), Václave svatý (Mácha), Kol slaven naš Gospod (Bortňanskij)
Nanebevzetí P. Marie: Kdo by tě chváliti žádal (A. Michna), Laetare o Maria (Praetorius), Medjugorské ordinárium

Velikonoce 2013 
Květná neděle: Nastal čas, Umučení Kristovo část II. a V. (Fr. Picka)
Velký pátek: Pašije podle sv. Jana + Ukřižovaný Kriste (Kašpar), Popule meus (T. L. Vittoria)
Bílá sobota: Ó jaká šťastná chvíle(R. Führer), Veni sancte (F. Macek)
Neděle Zmrtvýchvstání: mše Rozleťte se zpěvy vzhůru (L. Huf), Aleluja zazpívejme (anonym), Kristus vítězí
 
Vánoce 2012
Půlnoční: Pastorely Bratříčkové pastuškové, Ej již my všichni (J. Hrůza)
Boží hod: Vánoční muzika části 5, 4, 6, 7 (A.Michna)
Nový rok: část 10 (Michna), Růženec (br. Vojtěch - schola)
Zjevení Páně: Gloria (J. Hrůza), část 13 (Michna), Spanilé z nebe pacholátko (J.J. Ryba)
 
1. a 2. 11.: Litanie ke všem svatým (B. Korejs), Dnes je pravý čas (M. Gřiva - schola), Svěř všechny svoje kroky (H.L. Hassler)
Posvěcení kostela: Mše k andělům strážným (F. Kyselák)
 
Pouť na Klimentek 29.9.: Velehradské ordinarium (F. Macek), Svjatyj Bože, Tebe pojem (Bortňanskij)
 
Slavnost sv. Václava: Svatý Václave (O.A. Tichý)

Nanebevzetí P. Marie: hymnus Akatist, Ave Maria (Arcadelt)
 
Slavnost Božího Těla: adorace - 3 části, Tantum ergo (W.A. Mozart)

Seslání Ducha svatého: Duch Páně (V. Bleša), Aleluja (F. Macek), Veni Sancte (Hosana - schola)

Velikonoce 2012
Květná neděle: Otevřte brány (Georg Scheel), Kříž k nebi (schola - Cantate)
Velký pátek: Pašije podle sv. Jana (Kašpar), De profundis (A.O. Tichý), Lide můj
Bílá sobota: Raduj se nebes Královno (V. Říhovský), Veni sancte spiritus (schola - Hosana)
Neděle Zmrtvýchvstání: Plesej všechno stvoření (A. Michna), Aleluja ( ), velikonoční sekvence (Olejník), Velikonoční passameza (Michna), Vstal z mrtvých Kristus (Michna), Kristus vítězí

Zvěstování Páně: Ó Panno, Tanči dcero Siónská (zpěvník komunity Emanuel)

Vánoce 2011
půlnoční: Adeste fideles, Již do Betléma spějme (V. Mašek). Srdce plesá (J. J. Ryba)
Boží hod: Žarošická "Jitřní" (anonym)
Nový rok 2012:  Vzhůru, vzhůru pastuškové (A. Hába), Mou dobrou zprávu, Milí synáčkové (J. J. Ryba)
Zjevení Páně: Adeste fideles, Již do Betléma spějme
 
Slavnost Všech svatých: neděle 30. 10. 2011: Svatá Anežko (A. Tučapský),Ordinarium (Macek), Krásy Panny Marie (Korejs)
1. listopadu: Ach jak ve mně srdce hoří (Michna), Ave Verum corpus (Mozart), Píseň ke cti svatým (Korejs)
2. listopadu: Ó bone Jesu (Palestrina)

28. září 2011: Ordinarium (B. Korejs), Svatý Václave (O. A. Tichý)
 
15. srpna 2011: Zdrávas Maria (F. Vitásek), Akatist Raduj se Matko Spasitele

3. července 2011: rozloučení s otcem J. Říhou: Novou píseň zpívejte (Taizé), Ubi caritas (Taizé), Tantum ergo (W.A. Mozart), Na cestu s námi (Cantate)
8. května: Krásy Panny Marie (B. Korejs)

Neděle B. milosrdenství: Kriste náš

Velikonoce 2011
Květná neděle:
In monte Oliveti (F.Schubert), Stabat mater (J. Nannini)
Zelený čtvrtek: Pane smiluj se, Dům zavoní večeří poslední (schola - Hosana)
Velký pátek: Pašije podle sv. Jana (Kašpar), Hle, jak umírá Spravedlivý (Fr. Picka), Popule meus (T. Vittorio)
Bílá sobota: Královno nebe raduj se (A.Lotti)
Neděle Zmrtvýchvstání: Jako vítěz (V. Bleša), Aleluja (Fr. Macek),Tě věků Tvůrce (L. Beethoven), Aleluja (G.Palestrina), Kristus vítězí


 Vánoce 2010: půlnoční: Pastýři stáda hlídali, Jaké divné světlo - spirituál, Aj radost velikou (Michalička)
Boží hod: Vám, vám, vám ( Koutník), Hvězda jasná (Thuri), Zdaž je to den (T. Skřivánek), Sem, sem pastýři (F.X. Brixi)
Nový rok 2011: Spi, spi neviňátko (J.J. Ryba)
Zjevení Páně 2011:  Jaké divné světlo (spirituál), Zdaž je to den (Skřivánek, Z archy vypuštěný holoubku (Cmíral)

Slavnost Všech svatých: neděle: Mše k andělům strážným (Fr. Kyselák), Tantum ergo (W.A.Mozart)
pondělí 1. listopadu: Píseň ke sv. Cecílii, Litanie ke všem svatým ( B. Korejs ), Buď zdráva - muž. sbor (Ferd. Vach)
2. listopadu: Ave Maria (F. With)
 
Nanebevzetí P. Marie: hymnus Akatist (kom. Emanuel), Ave Maria (J. Arcadelt), Buď zdráva - muž. sbor (Ferd. Vach)
 
Velikonoce 2010
Květná neděle: Bolestí Krista účastná (Fr. Picka)
Velký pátek: Ecce qomodo moritur (J. Gallus), Lide můj, Pašije sv. Jana
Bílá sobota: Raduj se nebes Královno (Riemann)
Velikonoční neděle: Hle, náš vítěz (G.F.Händel), Aleluja - ženský sbor (G.F.Händel), Aleluja (G.F.Händel), Svatý, svatý (P.J. Křížkovský), Kristus vítězí
 
Vánoce 2009: půlnoční mše: Král mocný nebe i země (Rovenský),Vánoční aleluja (J. Gregor), Narodil se Kristus Pán (J. Kypta)
           Boží hod: 3. vánoční mše koledová (V. Bleša)
           Nový rok: Ave Maria (W. A. Mozart), Maria synka kolíbá (neznámý autor)
           Zjevení Páně: Gloria, Sanktus (J. J. Ryba)
 
Neposkvrněné početí P. Marie:
 
Slavnost Krista Krále: Kriste náš, O salutaris hostia (J.A. Koželuh)
 
Slavnost Všech svatých: Bogorodice dievo, Alleluja,sláva tobě, Bože (Taizé), Kol slaven naš Gospod (D. Bortňanskij), Da pacem Domine (M. Franck)
2. listopadu: Svěř všechny svoje kroky ( H.L. Hassler), Jen Bůh mé duši dává (Taizé)
 
Slavnost svatého Václava: Tebe pojem (D. Bortňanskij), Svatý Václave (O.A.Tichý)
 
Nanebevzetí Panny Marie: Regina coeli laetare, Zdrávas Maria (Fr. Šimíček), Tolite hostias
 
Sbor zpíval v neděli Božího milosrdenství a na slavnost Petra a Pavla
 
Velikonoce 2009
 
Květná neděle:
Nastal čas (V.Renč, V. Petrů)
vstup
děti a schola 
Hle, tak umírá spravedlivý (F. Picka)obětovánísbor  a capella
 
 
Zelený čtvrtek:
Ubi caritas (Taize)
  a capella
 
 
Velký pátek:
zpívané pašije sv. Jana  
  sóla a sbor
Hle, tak umírá spravedlivý (F. Picka) 
  
Popule meus (T.L. de Vittoria)   
 a capella
 
 
Bílá sobota:
žalmy, Litanie ke všem svatým mužská a ženská schola
Raduj se nebes Královno (J.Bartek)závěr
sbor + varhany
 
 
Velikonoční neděle:
Surrexit Christus aleluja
(Taize)
vstup
sbor + nástroje
Christus resurrexit(Taize)žalm 
Aleluja(Taize)evangelium 
Novou píseň zpívejte(Taize)obětování 
Ubi caritas I. a II.(Taize)přijímání 
Kristus vítězí(Taize)po přijímání 

  ROK 2009